Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

2017.07.31 - 73 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Jak co roku wzięliśmy udział w Mszy Św. pod pomnikem Powstańców, złożyliśmy od Klubu wieniec i wpisalismy się do księgi pamięci. Następnego dnia  spotkaliśmy się w Harley-Davidson Twin Peaks i wspólnie pojechaliśmy odwiedzić groby Powstańców na Powązkach. Wieczorem wzięliśmy udział w śpiewaniu niezakazanych piosenek na Pl.Piłsudzkiego. Tyle dziś możemy zrobić dla tych, co oddali dla nas życie.